Úvodní stránka > Kalendář

POZVÁNKA na KR Jihočeského kraje 1.9.2022

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedajícího.
3. Schválení jednacího a volebního řádu.
4. Schválení programu zasedání, návrhové a volební komise a jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
5. Zpráva o činnosti KR za uplynulé období.
6. Informace o stavu obsahové, personální a organizační přípravy CK.
7. Volby:
a) Předsedy a místopředsedy KR.
b) Doporučení kandidáta a náhradníka do KK.
c) Doporučení za člena Družstevní rady Svazu
d) Projednání návrhů na funkci předsedy, statutárního místopředsedy a jednoho dalšího místopředsedy Svazu.
8. Diskuse vč. návrhů do programového zaměření a k návrhu změn stanov.
9. Usnesení a závěr.

Přílohy
pozvanka-na-kr-jihoceskeho-kraje-1-9-2022-hoste.doc

CZ EN