Úvodní stránka > Kalendář

Pozvánka na Krajskou radu Pardubického kraje

Program jednání:

1. Zahájení, volba předsedajícího
2. Schválení jednacího a volebního řádu
3. Schválení programu jednání, složení návrhové a volební komise, jmenování zapisovatele a
ověřovatelů zápisu
4. Zpráva o činnosti KR za uplynulé období
5. Informace o stavu obsahové, personální a organizační přípravy celostátní konference
6. Aktuální informace z vedení ZS ČR, svazové záležitosti
- postoj KR ZS k nepřekročitelným prioritám v nastavení nové SZP a rozvoje zemědělství
v ČR a formám lobbistických aktivit ZS ČR s tím spojených
7. Volby:
a) volba předsedy a místopředsedy KR
b) doporučení kandidáta a náhradníka do KK ZS ĆR
c) projednání návrhů na funkci předsedy, statutárního místopředsedy a jednoho
dalšího místopředsedy Svazu
8. Jmenování tajemníka KR a určení sídla KR
9. Diskuse včetně návrhů do programového zaměření svazu - návrhy ke změnám stanov
10. Usnesení a závěr

Přílohy
kr-pardubicky-kraj-pozvanka-9-8-2022.doc

CZ EN