Úvodní stránka > Kalendář

POZVÁNKA na společnou valnou hromadu ZS ČR, územní organizace Tábor a územní organizace Písek

Program valné hromady
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, schválení jednacího řádu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3. Zpráva představenstva – zhodnocení činnosti ÚO za uplynulé období
4. Zpráva kontrolní komise, schválení závěrky hospodaření za rok 2022, schválení rozpočtu pro rok 2023
5. Vystoupení hostů.
6. Svazové záležitosti
7. Diskuse.
8. Usnesení.
9. Závěr.

Přílohy
pozvanka-na-vh-10-11-2023-uo-tabor-a-pisek.doc

CZ EN