Úvodní stránka > Kalendář

Pozvánka na Valnou hromadu ÚO ZS ČR Brno venkov a Znojmo

PROGRAM:
1. Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu, jmenování zapisovatele a ověřovatele
zápisu
2. Úvodní slovo předsedy ZSČR Ing. Martina Pýchy – aktuality v činnosti svazu,
projednání programového zaměření činnosti svazu v letech 2023–2026
3. Úvodní slovo a zhodnocení činnosti ÚO předsedou Ing. Lukášem Jurečkou
4. Vystoupení hostů a diskuse k novinkám a důležitým změnám v zemědělské politice
5. Volba orgánů ÚO – předseda, místopředseda a kontrolor
6. Projednání změn a námětů k programovému zaměření činnosti svazu 2023–2026

CZ EN