Úvodní stránka > Kalendář

Pozvánka na valnou hromadu Zemědělského svazu ČR, ÚO Jindřichův Hradec,

Program:
l) Zabájení, volba navrhované a volební komise, jmenování zapisovatele a
ověřovatelů zápisu
2) Zprávapředstavenstva (zhodnocení činnosti ÚO za rok 202I a rozpočet
na rok 2022)
3) Zpráv a kontrolní komise
4) Diskuse
5) Volby orgánů ÚO - představenstva, předsedy a místopředsedy ÚO,
kontrolní komise, předsedy kontrolní komise a náhradníka pro účel
plnohodnotného zastoupení předsedy, resp. místopředsedy ÚO na jednání
výboru ZS ČR v případě nemožnosti jejich účasti.
6) Projednání a doporučení příslušné krajské radě na funkci:
- Předsedy krajské rady
Člena kontrolní komise ZS ČR
- Předsedy, statutárního místopředsedy a místopředsedy ZS ČR
7) Projednání programového zaměíeníZs ČR na období 2023-2026
8) Přijetí usnesení a závét

Přílohy
pozvanka-uo-jindrichuv-hradec-9-6-2022.pdf

CZ EN