Úvodní stránka > Kalendář

POZVÁNKA na valnou hromadu Zemědělského svazu ČR, územní organizace Pardubice

organizuje ÚO Ústí nad Orlicí

PROGRAM:

1. Zahájení a schválení programu, jednacího a volebního řádu
2. Volba návrhové a volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Zpráva o činnosti územní organizace Pardubice
4. Zpráva kontrolora o hospodaření ZS ČR, ÚO Pardubice za rok 2021,projednání – výsledku hospodaření 2021, návrhu rozpočtu na rok 2022, členských příspěvků na rok 2022
5. Projednání materiálů na celostátní konferenci svazu (programové zaměření svazu)
6. Různé – diskuse, vystoupení hostů
7. Volba orgánů ÚO ZS Pardubice (představenstvo, předseda, místopředseda, kontrolor)
8. Projednání návrhu na funkci předsedy KR ZS Pardubického kraje, funkci člena KK ZS ČR a funkci předsedy a místopředsedy ZS ČR
9. Usnesení a závěr


Místo konání
: v zasedací místnosti Agrodružstva Klas Křičeň, Křičeň čp. 102, 533 41 Křičeň, od 13,00 hodin

Přílohy
vh-2022-pozvanka-pardubice-26-5-2022.doc

CZ EN