Úvodní stránka > Kalendář

POZVÁNKA na VALNOU HROMADU Zemědělského svazu, územní organizace v Ústí nad Orlicí

Program jednání:
1) Zahájení, kontrola úkolů z minulé VH
2) Volba návrhové komise, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Zpráva představenstva ZS
4) Zpráva KK ZS – hospodaření za rok 2022, rozpočet na rok 2023
5) Vystoupení hostů
6) Informace kanceláře – plnění plánu činnosti za I. pololetí, plán činnosti na
II. pololetí
7) Diskuse
8) Usnesení, závěr


Přílohy
pozvanka-vh-zs-21-6-2023.pdf

CZ EN