Úvodní stránka > Kalendář

Pozvánka na Valnou hromadu ZS ČR – ÚO Pelhřimov,

Program VH:

1) Zahájení
2) Schválení počtu a složení pracovních komisí VH
- řídící VH
-volba sloučené mandátové a volební komise ( 3 členové)
-volba návrhové komise (3 členové)
3) Ověření usnášeníschopnosti, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
4) Schválení programu VH
5) Schválení jednacího a volebního řádu
6) Zpráva představenstva — zhodnocení činnosti za rok 2021
7) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021
8) Zpráva kontrolní komise
9) Zpráva likvidátora o likvidaci ZS ČR ú.o. Pelhřimov, IČ: 70948852
10) Projednání programového zaměření činnosti ZS ČR na roky 2022-2025
11) Projednání eventuálních změn stanov ZS ČR
12) Volba orgánů územní organizace
-předseda
-místopředseda
-členové představenstvo v počtu 4
-náhradník pro zastupování předsedy nebo místopředsedy na jednání Výboru ZSČR
13) Volba kontrolní komise
-předseda
-členové v počtu 2
14) Projednání a doporučení kandidátů do krajských a celostátních orgánů ZS
-předsedy krajské rady
-člena kontrolní komise ZS ČR
-předsedy, statutárního místopředsedy a místopředsedy ZS ČR
15) Diskuse
16) Přijetí usnesení a závěr VH

Přílohy
pozvanka-19-5-2022-uo-pelhrimov.pdf

CZ EN