Úvodní stránka > Kalendář

Pozvánka na valnou hromadu ZS ČR – ÚO Plzeň - sever a Rokycany 30. 6. 2022,

Program:
1) Zahájení - volba pracovní komise, schválení jednacího a volebního řádu,
jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2) Zpráva představenstva - kontrola usnesení,
- hodnocení činnosti za uplynulé období.
3) Zpráva kontrolní komise.
4) Projednání programových dokumentů ke konferenci ZS ČR
- návrhu programového zaměření činnosti svazu na roky 2023-2026
- návrh změn stanov svazu.
Projednání programového záměru činnosti ZS,ú.o. Plzeň-sever a
Rokycany na roky 2023-2026
5) Diskuse.
6) Volby (zpráva pracovní komise) - představenstva, kontrolní komise
ZS,ú.o. Plzeň-sever a Rokycany a náhradníka pro účel plnohodnotného zastoupení
předsedy nebo místopředsedy ZS,ú.o. Plzeň-sever a Rokycany na jednání výboru
ZS ČR, popřípadě do vyšších orgánů - ZS ČR.
7) Přestávka - zasedání nově zvoleného představenstva a kontrolní komise.
8) Usnesení (zpráva pracovní komise).
9) Závěr.

Přílohy
pozvanka-na-valnou-hromadu-30-6-2022-uo-plzen-sever-a-rokycany.doc

CZ EN