Úvodní stránka > Kalendář

Pozvánka na Valnou hromadu ZS ČR – ÚO Příbram a Beroun,

P r o g r a m: 1. Zahájení, schválení programu valné hromady, volba komisí, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2. Výroční zpráva za rok 2021 a zpráva o činnosti organizace v roce 2022, Zpráva o hospodaření územní organizace v roce 2021, účetní závěrka za rok 2021 3. Zpráva kontrolní komise 5. Volby orgánů územní organizace: a) volba představenstva, b) volba předsedy a místopředsedy ÚO, c) volba náhradníka pro účel plnohodnotného zastoupení předsedy resp. místopředsedy ÚO na jednání výboru ZS ČR a Krajské rady ZS Středočeského kraje d) volba kontrolní komise a předsedy kontrolní komise 6. Celostátní konference svazu 25. 10. 2022 7. Usnesení z valné hromady 8. Vystoupení právníka ZS ČR Mgr. Kateřiny Tylšarové 9. Oběd 10. Členské příspěvky 11. Vystoupení předsedy ZSČR Ing. Martina Pýchy 12. Diskuze, závěr

 

Přílohy
pozvanka-13-4-2022-uo-pribram-a-beroun.pdf

CZ EN