Úvodní stránka > Kalendář

Pozvánka na Valnou hromadu ZS ČR - ÚO Havlíčkův Brod

Program:

1/ Zahájení a schválení programu

2/ Volba mandátové a volební komise, zapisovatele a ověřovatele

3/ Zpráva o činnosti Zemědělského svazu,ú.o. Havl. Brod za rok 2021

4/ Projednání výsledku hospodaření za rok 2021, výsledku účetní závěrky,
návrh rozpočtu na rok 2022

5/ Zpráva kontrolní komise

6/ Projednání výše úhrad za služby, semináře a dokumentaci za rok 2022,
informace o příspěvkovém regulativu ZS ČR pro rok 2022

7/ Informace o stavu jednání o nové SZP

8/ Projednání materiálů na celostátní konferenci ZS (Programové zaměření
ZS ČR, Stanovy ZS ČR)

9/ Volba orgánů ZS, ú.o. Havl. Brod na čtyřleté období 2022-2026
(představenstvo, kontrolní komise)

10/ Projednání návrhu na funkci předsedy KR ZS, informace o návrzích
na pozice místopředseda KR ZS, člen družstevní rady a člen KK ZS ČR

11/ Diskuze

12/ Usnesení a závěr

Přílohy
pozvanka-na-vh-15-6-2022-uo-havlickuv-brod.doc

CZ EN