Úvodní stránka > Kalendář

pozvánka na VH 7.6.2024 ZS ÚO Prostějov

Program:
1. Zahájení
2. Volba pracovní a volební komise, schválení jednacího a volebního řádu,
jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva představenstva o činnosti ú.o. za uplynulé období
4. Zpráva kontrolní komise
5. Zpráva předsedy ZS ČR Ing. Martina Pýchy o aktuálním dění
v zemědělském sektoru
6. Diskuse
8. Přijetí usnesení a závěr

Přílohy
pozvanka-vh-7-6-2024-zs-prostejov.pdf

CZ EN