Úvodní stránka > Kalendář

Pozvánka na VH ÚO Chrudim

PROGRAM:

 Zahájení a schválení programu

  1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  2. Vystoupení hostů
  3. Informace kanceláře sdíleného tajemníka ZS
  4. Zpráva o činnosti územní organizace Pardubice
  5. Zpráva kontrolora o hospodaření ZS ČR, ÚO Pardubice za rok 2023
  • výsledek hospodaření 2023
  • návrh rozpočtu na rok 2024
  • návrh výše členských příspěvků na rok 2024
  1. Různé – diskuse
  2. Usnesení a závěr
Přílohy
pozvanka-vh-2024-zs-chrudim-5-6-2024.doc

CZ EN