Úvodní stránka > Kalendář

Pozvánka na VH ÚO Pardubice

PROGRAM:

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Vystoupení hostů
4. Informace kanceláře sdíleného tajemníka ZS
5. Zpráva o činnosti územní organizace Pardubice
6. Zpráva kontrolora o hospodaření ZS ČR, ÚO Pardubice za rok 2023
- výsledek hospodaření 2023
- návrh rozpočtu na rok 2024
- návrh výše členských příspěvků na rok 2024
7. Různé – diskuse
8. Usnesení a závěr

Přílohy
pozvanka-vh-2024-zs-pardubice-5-6-24.doc

CZ EN