Úvodní stránka > Kalendář

Pozvánka na volební Valnou hromadu ZS ČR – ÚO Blansko


Program:

1. Zahájení - schválení programu jednání
- volba pracovní komise
- schválení jednacího a volebního řádu
- jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
2. Zpráva představenstva o činnosti za uplynulé období
3. Zpráva kontrolní komise
4. Projednání programového zaměření činnosti svazu na roky 2023 - 2026
5. Diskuze
6. Volby do orgánů ZS Blansko – volba představenstva, předsedy, místopředsedy
a kontrolní komise
- náhradníka do výboru ZS ČR
7. Projednání a doporučení krajské radě na funkci:
- předsedy krajské rady
- člena kontrolní komise ZS ČR
- předsedy, statutárního místopředsedy a místopředsedy ZS ČR
8. Usnesení
9. Závěr a oběd

Přílohy
pozvanka-volebni-vh-uo-blansko-2022-08-23.doc

CZ EN