Úvodní stránka > Kalendář

Pozvánka na volební Valnou hromadu ZS ČR ÚO Praha - přímí členové

dovolte mi, abych Vás jménem pana předsedy územní organizace Praha (ÚO) - přímí členové, pana JUDr Ivana Hubáčka co nejsrdečněji pozval dne 7. 6. 2020 od 9:30 hod do zasedací místnosti ZS ČR (3. p) Hybernská 38, 11 00 Praha 1 na jednání volební Valné hromady ZS ČR ÚO Praha - přímí členové v rámci potřeby projednání a odhlasování materiálů na Celostátní konferenci ZS ČR (25.10.2022).

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů valné hromady, zapisovatel, ověřovatele zápisu a předsedající VH
  3. Informace předsedy územní organizace Praha – přímí členové a předsedy ZS ČR
  4. Volba orgánů ZS ČR, ÚO Praha – přímí členové (tj. předsedy, náhradníka pro účel plnohodnotného zastoupení ve výboru ZS ČR)
  5. Projednání navýšení členského příspěvku ZS ČR ÚO Praha – přímí členové dle změny Příspěvkového řádu ZS ČR pro rok 2022
  6. Volba předsedy územní organizace Praha – přímí členové.
  7. Diskuse
  8. Usnesení Valné hromady ZS ČR ÚO Praha – přímí členové
  9. Závěr  

JUDr. Ivan Hubáček, v.r.
předseda ÚO ZS ČR, ÚO Praha – přímí členové
mobil: +420 602 715 600
e-mail: hubacek@crrs.cz
a
Stanislav Čihák
regionální manažer
Zemědělský svaz ČR
Hybernská 38
110 00 Praha 1
mobil: +420 724 614 624
tel. +420 226 211 005
e-mail: cihak@zscr.cz

CZ EN