Úvodní stránka > Kalendář

Pozvánka na volební VH ÚO Tábor a Písek 9. 6. 2022

Program:   

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise, schválení jednacího řádu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
 3. Zpráva představenstva – zhodnocení činnosti ÚO za uplynulé období.
 4. Zpráva kontrolní komise
 5. Schválení smlouvy o fúzi s ÚO Písek – změna názvu na Územní organizace Tábor a Písek
 6. Diskuse
 7. Volby představenstva, kontrolní komise, volba náhradníka pro účel plnohodnotného zastoupení členů výboru
 8. Vystoupení hostů.
 9. Diskuse
 10. Usnesení.
 11. Závěr.
Přílohy
pozvanka-na-volebni-vh-uo-tabor-a-pisek-9-6-2022.doc

CZ EN