Úvodní stránka > Kalendář

Pozvánka na zasedání Krajské rady Středočeského kraje

Program:

1) Zahájení
2) Volba předsedajícího
3) Schválení volebního a jednacího řádu
4) Schválení programu zasedání, návrhové a volební komise a jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
5) Zpráva o činnosti KR za uplynulé období (Setkání s politiky, Den otevřených dveří ve Středočeském kraji, Dožínky – Zemědělský hospodář, stánek ZS v Lysé nad Labem, Marketinkové zemědělské fórum Středočeského kraje)
6) Volby do Krajské rady Středočeského kraje
a) Předsedy a místopředsedy KR
b) Doporučení kandidáta do kontrolní komise ZS ČR
c) Doporučení na člena Družstevní rady ZS ČR
d) Projednání návrhů na funkci předsedy, místopředsedy ZS ČR
7) Vystoupení zástupce ZS ČR – Ing. Jan Ulrich

Přílohy
pozvanka-6-9-2022-na-kr-stredoceskeho-kraje.pdf

CZ EN