Úvodní stránka > Kalendář

Pozvánka na zasedání Valné hromady ZS ČR ÚO Rychnov nad Kněžnou dne 20. 6. 2024

Vážení členové územní organizace,
srdečně Vás zveme na zasedání Valné hromady dne 20. 6. 2024 od 12.00 v motelu Skalka.
Adresa: Podbřezí 100, 517 03 Podbřezí

Valná hromada bude začínat společným obědem a poté bude následovat program Valné hromady.

Program:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné Valné hromady
2. Zpráva o činnosti územní organizace za rok 2023
3. Zpráva kontrolora za rok 2023
4. Schválení účetní závěrky za rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024
5. Diskuze
6. Ing. Zbyněk Myšák, ZOPOS a.s. – Mléčné farmy ve státu Wisconsin
7. Vystoupení zástupce ZS ČR

CZ EN