Úvodní stránka > Kalendář

POZVÁNKA - Společnost ZOD Mrákov Vás srdečně zve na seminář PRAKTICKÉ POZNATKY PŘI VÝROBĚ OBJEMNÝCH KRMIV A OZIMÉ LUSKOOBILNÉ SMĚSKY

POZVÁNKA
Společnost ZOD Mrákov Vás srdečně zve na seminář
PRAKTICKÉ POZNATKY PŘI VÝROBĚ OBJEMNÝCH KRMIV
A OZIMÉ LUSKOOBILNÉ SMĚSKY
podporovaný z dotačního programu MZe „Demonstrační farmy“
Dne 18.4.2024 v areálu ZOD Mrákov
Program:
09:00 - 09:15 Prezence účastníků
09:15 – 10:30 Odborné přednášky
Ekonomika ztrát vznikajících během silážování (Ing. Petr Pleyer, Chr. Hansen Czech Republic, s.r.o.)
Konzervace píce očima pracovníků Bioferm (Ing. Zdeněk Štokr, Bioferm CZ, spol. s r.o.)
Ozimé odrůdy obilovin Selgen a možnosti jejich použití na píci (Ing. Jiří Kunte, Selgen a.s.)
10:30 – 10:45 Přestávka
10:45 – 12:00 Odborná diskuze přímo v silážní jámě
Prohlídka porostů ozimých LOS 12:00 Oběd
Svoji účast prosím potvrďte nejpozději do 16.4.2024
Ing. Jakub Schamberger, schamberger@zodmrakov.cz

Přílohy
pozvanka-18-4-2024-mrakov.pdf

CZ EN