Úvodní stránka > Kalendář

Pozvánka VH 23.6.2022 ZS Prostějov

Program:
1. Zahájení, volba pracovních komisí, schválení jednacího a volebního řádu,
jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Zpráva představenstva – zhodnocení činnosti ÚO za uplynulé období
3. Zpráva kontrolní komise
4. Projednání programového zaměření činnosti svazu na roky 2022–2026
5. Projednání event. změn stanov svazu
6. Diskuse
7. Volby orgánů ÚO: - představenstva, předsedy a místopředsedy ÚO
- kontrolní komise, předsedy kontrolní komise
-náhradníka pro účel plnohodnotného zastoupení předsedy,
resp. místopředsedy ÚO na jednání výboru ZS ČR v
případě nemožnosti jejich účasti
8. Projednání a doporučení příslušné krajské radě na funkci:
- předsedy krajské rady
- člena kontrolní komise ZS ČR
- předsedy, statutárního místopředsedy a místopř. ZS ČR
9. Přijetí usnesení a závěr

Přílohy
pozvanka-vh-23-6-2022-zs-prostejov.pdf

CZ EN