Úvodní stránka > Kalendář

Pozvánku na den otevřených dveří v ZOD Mrákov.

PROGRAM:
10:00 Zahájení
Prohlídka zemědělského areálu Mrákov (po celou
vdobu akce)
- míchárny krmiv
- bioplynové stanice
- farmy ve Starém Klíčově - velkokapacitní kravín
- farmy Tlumačov - kravín
- farmy Stráž – telata, mladý skot
- farmy Nevolice – výkrm býků

Program se zemědělskou tématikou pro děti zajištěn
Při vstupu obdrží každý účastník poukázku na jídlo a pití
Občerstvení zajištěno od 10:00 hod – 19:00 hod,
Ukončení akce – 19:00 hod
Prohlídka pokusných ploch – technologie
setí kukuřice – po individuální domluvě s agronomy

zajištěn odjezd autobusu v 10:30 hod 11:30 hod 12:30 hod 13:30 hod 14:30 hod 15:30 hod
od areálu v Mrákově

Prohlídka farmy Mířkov
zajištěn odjezd autobusu v 10:30 hod 13:00 hod od areálu v Mrákově

 

 

Přílohy
den-otevrenych-dveri-mrakov-uo-domazlice-plakat-a4.pdf

CZ EN