Úvodní stránka > Kalendář

Precizní zemědělství v rostlinné výrobě - zavádění nových technologií v zemědělství, 15.3.2022

Cílem webináře je rozšíření znalostí účastníků o nových technologiích a praktických postupech uplatnitelných v precizním zemědělství v návaznosti na výzvy spojené s připravovanými a nově zaváděnými ekoschématy, od jejichž realizace se bude nově odvíjet přístup k zemědělským podporám. V detailních souvislostech budou účastníci obeznámeni s podstatou ekosystémových služeb, chytrým způsobem využívání biopásů pro podporu biodiverzity a ochraně přírodních zdrojů používaných zemědělci pro produkci potravin. Dozvědí se o významu refugií v krajině, seznámí se s podstatou populační dynamiky hmyzu i trofických interakcí. Naučí se zpracovávat efektivně obrazové informace pomocí vegetačních indexů a interpretovat je v návaznosti na agronomická sledování. V neposlední řadě se dozvědí o významu časových řad a jak je využívat pro odhad výnosů pří využití dálkového průzkumu v návaznosti na informace z výnosoměrů.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

Místo konání: online Microsoft Teams

Čas: 9:00 – 15:30

Termín a odkaz na registraci: 15. 3. 2022 - odkaz

Na daný webinář je omezen počet sledujících. Pokud bude kapacita naplněna, vyberte jiný termín:

Přílohy
precizni-zemedelstvi-v-rostlinne-vyrobe-zavadeni-novych-technologii-v-zemedelstvi.pdf

CZ EN