Úvodní stránka > Kalendář

Představenstvo zájmového sdružení právnických osob Zemědělský svaz Litoměřice pozvat na VALNOU HROMADU, která se bude konat ve středu dne 29. června 2022

Program jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti a schválení programu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu) a schválení jednacího řádu
3. Zpráva představenstva Zemědělského svazu Litoměřice – zhodnocení činnosti za uplynulé období a návrh plánu práce na rok 2022 – Ing. Jiří Mašek, předseda představenstva
4. Zpráva o hospodaření v roce 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 – Václav Štork, tajemník
5. Zpráva kontrolora o kontrolní činnosti za uplynulé období
6. Návrh ocenění významných osobností v rámci konání Celostátní konference ZS ČR
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr

Přílohy
zs-litomerice-pozvanka-valna-hromada-29062022-1.doc

CZ EN