Úvodní stránka > Kalendář

Představenstvo Zemědělského svazu, územní organizace Klatovy svolává Valnou hromadu územní organizace Klatovy

Program : Zahájení valné hromady
Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schválení programu jednání valné hromady
Volba návrhové komise
Zpráva představenstva
Zpráva kontrolní komise
Vystoupení předsedy ZS ČR
Diskuse
Usnesení valné hromady
Závěr jednání

Přílohy
pozvanka-na-vh-zs-12-9-2023.doc

CZ EN