Úvodní stránka > Kalendář

Protierozní ochrana zemědělské půdy

1/ Nová vyhláška o ochraně půdy před erozí (obsah, dopad na praxi)

2/ Portál monitoringu eroze zemědělské půdy (hlášení, záznam a hodnocení erozních událostí)

3/ Protierozní kalkulačka

    a/ obsah a ovládání SW aplikace

    b/ Založení lokalizace (načtení DPB uživatele)

    c/ Erozní ohroženost pozemků a protierozní účinnost plodin

    d/ Práce s osevními postupy

    e/ Vztah protierozní vyhlášky a kalkulačky k DZES 5

Lektor - Ing. Smrček

Školení je financováno MZe z dotačního programu 9.F.e, je bez vložného.

Přílohy
pozv-smrcek-protieroz.docx
pozvanka-mze-1.pdf

CZ EN