Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Aktualizace systémů regulace plevelů v závislosti na měnících se půdně klimatických podmínkách", 25. 10. 2017, Letovice

Cílem semináře je seznámení se současným stavem a spektrem plevelového složení na zemědělské půdě v jednotlivých oblastech našeho státu, možnostmi regulace plevelů, s biologií a ekologií plevelných rostlin, s dlouhodobými i krátkodobými změnami plevelných druhů na zemědělské půdě a s funkčními systémy regulace plevelů v jednotlivých plodinách s využitím všech prvků integrované ochrany (střídání plodin, zpracování půdy, agrotechnika, racionální aplikací herbicidních přípravků). Účastníci budou seznámeni i s nově aplikovanými integrovanými systémy při akceptaci NAP a nařízení Evropského parlamentu a Rady ES (významné snížení rizik kontaminace potravin, krmiv, půdy a vodních zdrojů).

Termín a místo konání: 25. 10. 2017, LEDEKO, a.s., Pražská 76, 679 61 Letovice

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Přílohy
5-25-10-2017-aktualizace-systemu-mikulka-ledeko.pdf

CZ EN