Seminář - Činnost Státní veterinární a chovatelů při eradikaci ohnisek nebezpečných nákaz, 8.3.2017, Brno

Cílem projektu je poskytnout účastníkům semináře aktuální informace v následujících oblastech: aktuální nákazová situace v ČR a v zahraničí, rizika zavlečení nákaz; možnosti a způsoby eradikace ohniska (ohnisek) nebezpečných nákaz; vybavenost Státní veterinární správy pro eradikaci ohniska (ohnisek) nákaz; přehled příslušné veterinární a krizové legislativy; obsah zpracovaných pohotovostních plánů; činnost při řešení ohnisek při společném zásahu sil a prostředků Integrovaného záchranného systému (IZS); ekonomika nákaz; nejdůležitější platná legislativa týkající se uvedené problematiky.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:

8. 3. 2017, Hotel Restaurace Panská Lícha, Panská lícha 6, 614 00 Brno

 

Program s přihláškou naleznete v příloze.


Partneři Zemědělského svazu ČR: