Seminář - Distanční smlouvy

Chtěli bychom Vás pozvat na expertní seminář vzdělávací AKADEMIE Havel, Holásek & Partners.

Téma: Navazující téma od hlavních lektorů, spolutvůrců právní úpravy a spoluautorů komentáře s poznámkami praktického advokáta pro všechny právníky B2B, B2C i B2G.

Hulmák, Melzer, Tégl, Rámeš

  • distanční smlouvy
  • smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory
  • výjimky z aplikace
  • informační povinnosti
  • smlouva a její náležitosti
  • splnění ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy
  • odstoupení od smlouvy a jeho právní následky
  • výjimky z možnosti odstoupení od smlouvy
  • diskuse, judikatura, příklady, follow-up

Místo konání: Praha 1 Florentinum, recepce A, Na Florenci 15.

Pátek, 9:00–12:30 hodin.

Přihlášení na semináře: www.havelholasek.cz/akademie


Partneři Zemědělského svazu ČR: