Úvodní stránka > Kalendář

Seminář DP 9.F.e. - Principy SZP a plnění požadavků v rámci přímých plateb

Zahájení
2. Nastavení Společné zemědělské politiky
3. Jednotná platba na plochu
4. Povinné požadavky na hospodaření
5. Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy
6. Diskuze
7. Závěr

CZ EN