Úvodní stránka > Kalendář

Seminář - Eliminace vlivu zemědělské činnosti na zvěř a ekosystémy a hodnocení škod zvěří na plodinách, 17.1.2017, Ostrožská Lhota

Hlavním cílem je seznámit odbornou veřejnost s hlavními zásadami a pravidly z kterých vyplívají základní preventivní opatření, minimalizující rizika vzniku škod na zvěři působených zemědělskou činností a dalším okruhem je definovat pravidla a postupy kterými se musí řídit vlastníci (uživatele) honiteb, odborní poradci a především zemědělská veřejnost. Cílem je zákon číslo 449/2001 Sb. o myslivosti a zákony navazující, které problematiku škod působených provozováním myslivosti a zvěří na honebních pozemcích, polních plodinách, vinné révě, ovocných kulturách nebo zemědělských porostech řeší. Seznámení s kvantifikací škod na zemědělských plodinách, zásadami prevence při přecházení škod zvěří na polních plodinách, uplatňováním náhrady škod a jejich oceňováním ve smyslu zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti a na něj navazující právní předpisy a aplikací novelizované metodiky pro uplatňování škod v praxi.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:

17. 1. 2017, Ostrožsko, a.s., Ostrožská Lhota čp. 413, 687 23 Ostrožská Lhota

 

Program s přihláškou naleznete v příloze.

Přílohy
1-pozvanka-eliminace-vlivu-zemedelske-cinnosti-na-zver-a-ekosystemy-a-hodnoceni-skod-zveri-na-plodinach-17-1-2017-ostrozsko.pdf

CZ EN