Úvodní stránka > Kalendář

Seminář - Eliminace vlivu zemědělské činnosti na zvěř a ekosystémy a hodnocení škod zvěří na plodinách, 22. 3. 2017, Chabrovice

Hlavním cílem je seznámit odbornou veřejnost s hlavními zásadami a pravidly z kterých vyplívají základní preventivní opatření, minimalizující rizika vzniku škod na zvěři působených zemědělskou činností a dalším okruhem je definovat pravidla a postupy kterými se musí řídit vlastníci (uživatele) honiteb, odborní poradci a především zemědělská veřejnost. Cílem je zákon číslo 449/2001 Sb. o myslivosti a zákony navazující, které problematiku škod působených provozováním myslivosti a zvěří na honebních pozemcích, polních plodinách, vinné révě, ovocných kulturách nebo zemědělských porostech řeší. Seznámení s kvantifikací škod na zemědělských plodinách, zásadami prevence při přecházení škod zvěří na polních plodinách, uplatňováním náhrady škod a jejich oceňováním ve smyslu zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti a na něj navazující právní předpisy a aplikací novelizované metodiky pro uplatňování škod v praxi.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:

22. 3. 2017, JASANKA s.r.o., Chabrovice 9, 392 01 Skopytce – Chabrovice

 

Program s přihláškou naleznete v příloze.

Přílohy
prv-48-pozvanka-22-3-2017-chabrovice.pdf

CZ EN