Úvodní stránka > Kalendář

Seminář Hospodaření se živinami, péče o půdní úrodnost a ochrana prostředí, zejména vody před znečištěním, 11. 2. 2020, Poděbrady

Cílem semináře je popsat účastníkům aktuální i připravované legislativní a dotační požadavky na hospodaření se živinami, péči o půdní úrodnost a ochranu prostředí. Seminář přispěje k rozšíření znalostí o obecných principech a vhodných postupech při skladování a používání minerálních, organických a statkových hnojiv a rovněž i dalších hnojivých látek (upravené kaly a sedimenty) a pomocných látek (např. technologické vody). Na semináři budou shrnuty aktuální i připravované požadavky jednotlivých platných předpisů (legislativa hnojiv, ochrany vody, dotací), týkající se nakládání s hnojivy, dalšími hnojivými látkami a pomocnými látkami. Účastníci budou seznámeni i se způsoby vedení povinných evidencí (skladové karty hnojiv, evidence hnojení), postupy souvisejících výpočtů (produkce statkových hnojiv, výpočet skladovací kapacity, plány hnojení, bilance živin a organických látek apod.).

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání: 11. 2. 2020, Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, Boučkova 355, 290 40 Poděbrady - aula

Přílohy
49-11-2-2020-hospodareni-se-zivinami-klir-kozlovska-podebrady.pdf

CZ EN