Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Informační podpora zemědělských podnikatelů týkající se rozvoje zemědělské činnosti", 1.11.2018, Ostrožská Lhota

Cílem semináře je poskytnutí základního legislativního rámce pro zemědělské podnikání a jeho rozvoj a způsobech plnění legislativních povinností a jejich doložení, předání základních informací o možnostech čerpání národních a evropských finančních prostředků, poskytnutí základních informací o kontrolním systému v zemědělství včetně přípravy na kontroly. Dále seminář účastníky seznámí s inovativními postupy, které jsou součástí informační akce a jsou založeny na ukázkách využití nových moderních informačních technologií založených na využití GPS, interpretaci družicových snímků, internetu věcí a systémového využití norem ISO řady 9 000 pro systematické sledování a plnění legislativních a dotačních povinností a hierarchického uspořádání vnitropodnikových dokumentů a evidencí.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání: 1. 11. 2018, Ostrožsko, a.s., Ostrožská Lhota čp. 413, 687 23 Ostrožská Lhota

Přílohy
4-1-11-2018-informacni-podpora-smrcek-ostrozska-lhota.pdf

CZ EN