Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Inovace pěstitelských technologií polních plodin a využití půdoochranných technologií ", Ústí nad Orlicí

Zaměřený na udržení půdní úrodnosti, tj. využívání půdoochranných technologií, které minimalizují rizika vzniku půdní eroze a harmonizaci technologií v rámci jednotlivých podniků tak, aby bylo zachováno jejich udržitelné pěstování.

Cílem semináře je seznámit účastníky se současným stavem a možnostmi zavádění nových technologií pěstování polních plodin, které snižují ekonomickou náročnost, zkracují časové nároky na jednotlivá agrotechnická opatření a zajištují dosahování vyšších výnosů pěstované produkce. Seminář je zaměřen na nové technologie pěstování nejvýznamnějších plodin, jako jsou obilniny, řepa cukrová, brambory, kukuřice a olejniny s hlavním zřetelem na řepku a slunečnici.

Termín a místo konání: 27.1.2015, Penzion Koliba Hrádek, 562 04 Ústí nad Orlicí

Přílohy
pozvanka-2701015-usti-nad-orlici.doc

CZ EN