Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Integrovaná ochrana hlavních polních plodin a omezení negativních vlivů pesticidů na životní prostředí", Dašice

Zaměřený na změny legislativy týkajícími se praktické ochrany a uplatňování integrované ochrany: novela zákona 326/2004Sb., vyhlášky 326/2012, 327/2012, 205/2012.

Cílem semináře je předat účastníkům nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí využitelných při řízení ochrany zemědělských plodin, zejména při zavádění systémů integrované ochrany rostlin, hodnocení ekonomiky ochranných opatření a omezování rizik pesticidů pro životní prostředí a zdraví člověka.

Termín a místo konání: 7.1.2015, Pivovar Dašice s.r.o., Komenského 27, 533 03 Dašice

Přílohy
pozvanka-0701015-dasice.doc

CZ EN