Seminář "Integrované systémy regulace plevelů v polních plodinách", 3. 3. 2016, Palačov

Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR Vás zve na seminář Integrované systémy regulace plevelů v polních plodinách.

Termín:         3.3.2016 (9:00 – 14:00 hod.) 

Místo konání:     Hostinec u Horáků-Horák Adam, Starý Jičín-Palačov 57, 741 01 Palačov

Prezence:         od 8:30 hodin

 

Program:

  1. Biologie, ekologie plodin a plevelných rostlin ve vztahu biodiversitě agroekosystémů
  2. Vliv pěstitelských systémů na možnosti regulace plevelových společenstev
  3. Nepřímé metody regulace plevelů
  4. Využití cílených aplikací herbicidů v systémech regulace plevelů,
  5. Integrované systémy regulace plevelných rostlin v rámci NAP

 

Lektoři:    Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.


Partneři Zemědělského svazu ČR: