Úvodní stránka > Kalendář

Seminář Management odchovu telat v současných podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu, 10. 12. 2019, Větrný Jeníkov

Cílem semináře je předat účastníkům semináře nové poznatky a zvýšit tak úroveň jejich znalostí nezbytných při kontrole a řízení odchovu telat v současných
podmínkách vysokoužitkových stád dojeného skotu se zaměřením na optimalizaci technických a technologických podmínek, poporodní péče, řízení výživy telat, prevenci jejich zdraví, kontroly a hodnocení výsledků odchovu ve vztahu k ekonomice odchovu, resp. potenciálnímu přínosu pro budoucí užitkovost stáda. Hlavní témata semináře budou charakterizovat doporučované a ekonomicky přínosné metodiky a postupy kontroly a řízení odchovu telat v dojených stádech.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání: 10. 12. 2019, KD Větrný Jeníkov 198, 588 42 Větrný Jeníkov

Přílohy
22-10-12-2019-odchov-telat-vetrny-jenikov.pdf

CZ EN