Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Nakládání s hnojivy a jinými závadnými látkami z hlediska ochrany vody a půdy", 18.10.2018, Klatovy

Cílem semináře je podat ucelené informace o správném nakládání s hnojivy a jinými závadnými látkami z hlediska ochrany vody a půdy a současně popsat vhodné způsoby plnění legislativních požadavků. Dále budou shrnuty aktuální požadavky jednotlivých platných předpisů (legislativa hnojiv, ochrany vody, dotací), týkající se nakládání s hnojivy, dalšími hnojivými látkami, pomocnými látkami, pesticidy a pohonnými hmotami. Současně budou účastníci seznámeni se způsoby vedení povinných evidencí (skladové karty, evidence hnojení), s postupy souvisejících výpočtů a prakticky využitelnými pomůckami (např. produkce statkových hnojiv, bilance živin, aplikace k uložení hnoje na zemědělské půdě, informace k jednotlivým opatřením nitrátové směrnice a k režimům hospodaření v ochranných pásmech v LPIS). K praktickému využití obdrží účastníci metodické pomůcky (sborník s komentovaným zněním aktuální legislativy, prezentace v elektronické formě).

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání: 18. 10. 2018, Střední škola zemědělská a potravinářská, Národních mučedníků 141/IV, 339 01 Klatovy

Přílohy
2-18-10-2018-nakladani-s-hnojivy-klir-kozlovska-klatovy.pdf

CZ EN