Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Nakládání s vodou v krajině ve vztahu k zemědělské činnosti, zvládání rizik a návrhy opatření", 6.12.2018, Klatovy

Cílem semináře je seznámit účastníky s novými poznatky výzkumu v oblasti ochrany množství, jakosti a zdravotní nezávadnosti vod z pohledu udržitelnosti zemědělství v dalším období. Probíranými tématy budou: koncepce zvládání sucha v návaznosti na plnění usnesení vlády č. 620/2015, problematika přívalových povodní a jejich riziko z pohledu zemědělského hospodaření, precizní zemědělství, cílená aplikace hnojiv s optimalizací jejich dávek a výnosů jednotlivých plodin, problematika aplikace přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k jakosti vod a jejich rizika, problematika závlah, současný stav řešení a perspektivy jejich udržitelnosti, aktuální informace o stavu systematického zemědělského odvodnění - budování Informačního systému hydromelioračních staveb, Účastníci budou také seznámeni s platnou legislativou a jejími změnami.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

Termín a místo konání: 6. 12. 2018, Střední škola zemědělská a potravinářská, Národních mučedníků 141/IV, 339 01 Klatovy

Přílohy
25-6-12-2018-voda-vumop-klatovy.pdf

CZ EN