Úvodní stránka > Kalendář

Seminář „Nové podmínky společné zemědělské politiky do roku 2027“, 8.2.2023, Palačov

Seminář přinese účastníkům informaci o úrovni přípravy nové společné zemědělské politiky, jak na úrovni EU, tak na straně národních institucí podílejících se na přípravě a implementaci těchto nástrojů.

Součástí semináře bude celkový přehled o opatřeních reformované SZP, a to ve vazbě na úroveň zpracování národní legislativy, případně pravidel a metodických pokynů.

Účastníci budou seznámeni s horizontálními parametry nástrojů SZP, resp. s prvky které jsou společné pro více než jeden nástroj - Cross compliance (podmíněnost) a poté s parametry opatření I. a II. pilíře.

Lektor: Ing. Jan Ulrich, ředitel Zemědělského svazu České republiky

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.

Termín a místo konání: 8. 2. 2023, Hostinec u Horáků, Starý Jičín - Palačov 57, 741 01 Palačov

Přílohy
7-pozvanka-szp-ulrich-8-2-2023-palacov.pdf

CZ EN