Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Nové požadavky na hospodaření v zemědělském podniku z hlediska zdraví a péče o pohodu hospodářských zvířat", Klatovy

Zaměřený na změny ve veterinárním zákonu, zákonu na ochranu zvířat proti týrání, prováděcí vyhlášky stanovující požadavky na péči o zdraví zvířat, provádění domácích porážek skotu a velké faremně chované zvěře a požadavky na zajištění odpovídajících podmínek chovu hospodářských zvířat a na nové požadavky na zabezpečení prostor a péče o pohodu hospodářských zvířat na základě legislativy Evropské unie.

Cílem semináře je zvýšit účastníkům úroveň znalostí o zlepšování podmínek chovaných hospodářských zvířat a kvality a zdravotní nezávadnosti produktů živočišného původu (maso, mléko, vejce), snížení ekologické zátěže způsobené chovem hospodářských zvířat. Cílem semináře je seznámit účastníky s platnou legislativou, jež je i součástí cross compliance. Získané znalosti a dovednosti povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců a tím i k udržení pracovních míst na venkově.

Termín a místo konání: 17.3.2015, Střední škola zemědělská a potravinářská, Národních mučedníků 141/IV, 339 01 Klatovy

Přílohy
pozvanka-1703015-klatovy.doc

CZ EN