Úvodní stránka > Kalendář

Seminář Ochrana půdy a udržitelné způsoby hospodaření, 27. 10. 2021, Uherské Hradiště

Cílem projektu je seznámit zemědělce s nejnovějšími trendy péče o půdu. V průběhu semináře budou účastníci seznámeni se základními degradačními procesy půdy a příčinami jejich vzniku. Hlavní část semináře bude věnována problematice ochrany půd před erozí, jednotlivým druhům protierozních opatření a používání půdoochranných technologií na orné půdě a v trvalých kulturách. Dále budou představeny informační zdroje s problematikou péče o půdu a prezentovány expertní systémy vhodné pro stanovení erozního ohrožení půdních bloků, výpočet bilance organické hmoty v půdě a kalkulace vláhové potřeby rostlin. Na závěr semináře budou prezentovány nové poznatky výzkumu např. v oblasti dálkového průzkumu země, aplikace mobilních protierozních prvků nebo využití Big Data.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.


Termín a místo konání:
27. 10. 2021, Restaurace U Dvořáků, Vinohradská 248, 686 05 Uherské Hradiště

Přílohy
82-27-10-2021-ochrana-pudy-vumop-uherske-hradiste.pdf

CZ EN