Úvodní stránka > Kalendář

Seminář - Ochrana vod z pohledu klimatických změn, 16. 2. 2017, Palačov

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi, pozitivy a riziky hospodaření s vodou v krajině. Seminář bude zaměřen na tyto oblasti:

  • legislativní rámec v oblasti ochrany vod ve vazbě na zemědělské hospodaření;
  • problematika stavu a bilance základních živin ve vodním prostředí (N, P),
  • precizní zemědělství pro optimalizaci výnosů a ochranu vod;
  • problematika aplikace přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k jakosti vod a jejich rizika;
  • problematika odvodnění a závlah a současný stav řešení;
  • aktuální situace systematického zemědělského odvodnění - podklady a možnosti využití moderních technologií pro provoz a údržbu;
  • optimální nakládání s digestátem ve vztahu k využití živin pro tvorbu výnosu a omezení ztrát dusíku do okolního prostředí;
  • problematika ochranných pásem vodních zdrojů

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:

16. 2. 2017, Hostinec u Horáků-Horák Adam, Starý Jičín-Palačov 57, 741 01 Palačov

 

Program s přihláškou naleznete v příloze.

Přílohy
prv-35-pozvanka-16-2-2017-palacov.pdf

CZ EN