Úvodní stránka > Kalendář

Seminář - Ochrana vod z pohledu klimatických změn, 19. 1. 2017, Ostředek

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi, pozitivy a riziky hospodaření s vodou v krajině. Seminář bude zaměřen na tyto oblasti:

  • legislativní rámec v oblasti ochrany vod ve vazbě na zemědělské hospodaření;
  • problematika stavu a bilance základních živin ve vodním prostředí (N, P),
  • precizní zemědělství pro optimalizaci výnosů a ochranu vod;
  • problematika aplikace přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k jakosti vod a jejich rizika;
  • problematika odvodnění a závlah a současný stav řešení;
  • aktuální situace systematického zemědělského odvodnění - podklady a možnosti využití moderních technologií pro provoz a údržbu;
  • optimální nakládání s digestátem ve vztahu k využití živin pro tvorbu výnosu a omezení ztrát dusíku do okolního prostředí;
  • problematika ochranných pásem vodních zdrojů

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:

19. 1. 2017, Hotel a restaurace Ostředek, Ostředek 43, 257 24 Chocerady

 

Program s přihláškou naleznete v příloze.

Přílohy
4-pozvanka-ochrana-vod-z-pohledu-klimatickych-zmen-19-1-2017-ostredek.pdf

CZ EN