Úvodní stránka > Kalendář

Seminář - Ochrana vod z pohledu klimatických změn, 23. 3. 2017, Litoměřice

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi, pozitivy a riziky hospodaření s vodou v krajině. Seminář bude zaměřen na tyto oblasti:

  • legislativní rámec v oblasti ochrany vod ve vazbě na zemědělské hospodaření;
  • problematika stavu a bilance základních živin ve vodním prostředí (N, P),
  • precizní zemědělství pro optimalizaci výnosů a ochranu vod;
  • problematika aplikace přípravků na ochranu rostlin ve vztahu k jakosti vod a jejich rizika;
  • problematika odvodnění a závlah a současný stav řešení;
  • aktuální situace systematického zemědělského odvodnění - podklady a možnosti využití moderních technologií pro provoz a údržbu;
  • optimální nakládání s digestátem ve vztahu k využití živin pro tvorbu výnosu a omezení ztrát dusíku do okolního prostředí;
  • problematika ochranných pásem vodních zdrojů

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:

23. 3. 2017, Zemědělský svaz ČR, územní organizace Litoměřice, Pekařská 8, 412 01 Litoměřice

 

Program s přihláškou naleznete v příloze.

Přílohy
prv-71-pozvanka-23-3-2017-litomerice.pdf

CZ EN