Úvodní stránka > Kalendář

Seminář - Ochrana vody, půdy a ovzduší při zemědělské činnosti, 14. 2. 2017, Ostředek

Cílem semináře, v rámci schváleného projektu je podat ucelené informace o aktuálních požadavcích na ochranu vody, půdy a ovzduší při zemědělském hospodaření a o nakládání s odpady v zemědělském podniku. Současně i popsat vhodné způsoby plnění legislativních požadavků, a rovněž upozornit na případné chyby a nedostatky. Výsledkem projektu bude rozšíření znalostí účastníků o obecných principech a vhodných postupech při nakládání se závadnými látkami s ohledem na ochranu vody, půdy a ovzduší. Přehledně a ve vzájemných souvislostech budou shrnuty aktuální požadavky jednotlivých platných předpisů (legislativa hnojiv, vody, ovzduší, odpadů, dotací), týkající se nakládání s hnojivy, pesticidy, pohonnými hmotami a odpady. Aktuálně budou doplněny informace o podmínkách pro dotace v roce 2017 (kontrola podmíněnosti – PPH, DZES; přímé platby – greening; AEKO PRV), bilancování rostlinných živin N, P, K a organické hmoty v podniku a o produkci, skladování a používání technologických vod v režimu pomocných látek podle zákona o hnojivech.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:

14. 2. 2017, Hotel a restaurace Ostředek, Ostředek 43, 257 24 Chocerady

 

Program s přihláškou naleznete v příloze.

Přílohy
prv-30-pozvanka-14-2-2017-ostredek-ochrana.pdf

CZ EN