Seminář - Ochrana vody, půdy a ovzduší při zemědělské činnosti, 7. 2. 2017, Lomnice nad Popelkou

Cílem semináře, v rámci schváleného projektu je podat ucelené informace o aktuálních požadavcích na ochranu vody, půdy a ovzduší při zemědělském hospodaření a o nakládání s odpady v zemědělském podniku. Současně i popsat vhodné způsoby plnění legislativních požadavků, a rovněž upozornit na případné chyby a nedostatky. Výsledkem projektu bude rozšíření znalostí účastníků o obecných principech a vhodných postupech při nakládání se závadnými látkami s ohledem na ochranu vody, půdy a ovzduší. Přehledně a ve vzájemných souvislostech budou shrnuty aktuální požadavky jednotlivých platných předpisů (legislativa hnojiv, vody, ovzduší, odpadů, dotací), týkající se nakládání s hnojivy, pesticidy, pohonnými hmotami a odpady. Aktuálně budou doplněny informace o podmínkách pro dotace v roce 2017 (kontrola podmíněnosti – PPH, DZES; přímé platby – greening; AEKO PRV), bilancování rostlinných živin N, P, K a organické hmoty v podniku a o produkci, skladování a používání technologických vod v režimu pomocných látek podle zákona o hnojivech.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.2.1 Informační akce.

Termín a místo konání:

7. 2. 2017, ZEOS LOMNICE, a.s., K urnovému háji 1276, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Program s přihláškou naleznete v příloze.


Partneři Zemědělského svazu ČR: