Úvodní stránka > Kalendář

Seminář „Perspektivy ochrany rostlin v konvenčním zemědělství“, 23.3.2023, online

Cílem webinářů je především seznámení odborné veřejnosti (zemědělci aj.) se současným stavem a možnostmi "Integrovaných systémů regulace škodlivých organizmů" s využitím všech prvků (střídání plodin, zpracování půdy, agrotechnika, racionální aplikací pesticidních přípravků) v konvekčním zemědělství v rámci měnících se klimatických podmínkách a s možnostmi nechemických a biologických alternativ v rámci nejnovějších inovací v regulaci škodlivých organizmů. Zemědělci budou seznámení s inovacemi v regulaci chorob, škůdců a plevelů. Dalším cílem je seznámení s problematikou rezistence škodlivých organizmů vůči pesticidům, s možnostmi prevence vzniku rezistence a antirezistentní strategie při používaní pesticidních přípravků v konvenčním zemědělství. Cílem uplatnění integrovaných systémů bude především zvýšení jejich efektivnosti z pohledu účinku na škodlivé organizmy (choroby, škůdci a plevele) při akceptaci NAP a nařízení Evropského parlamentu a Rady ES dojde k významnému snížení rizik kontaminace potravin, krmiv, půdy a vodních zdrojů jejich rezidui. Současně uplatněné systémy regulace škodlivých organizmů přispějí ke zvýšení diverzity fauny a flory.

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Operace 1.1.1 Vzdělávací akce.


Místo konání
: online Microsoft Teams

Čas: 9:00 – 15:30

Termín a odkaz na registraci: 23. 3.2023odkaz


Na daný webinář je omezen počet sledujících. Pokud bude kapacita naplněna, vyberte jiný termín:

CZ EN