Úvodní stránka > Kalendář

Seminář "Pěstební technologie obilovin a ozimé řepky v kontextu nových poznatků výzkumu", 12.3.2014, Bystřice, okres Benešov

Zaměřený na začlenění a odzkoušení nových fungicidů, herbicidů, a dalších pesticidů do pěstebních technologií pšenice, ječmene a řepky, na optimalizaci intenzity pěstebních technologií u ozimé pšenice, jarního ječmene a ozimé řepky a na kvalitativní parametry obilovin a mykotoxiny.

Cílem semináře je poskytnout pěstitelům v zemědělské praxi a poradcům působícím na úseku rostlinné produkce informace, které jim pomohou cíleně a efektivně modifikovat pěstební technologie ozimé pšenice, ječmene jarního a řepky.  


Termín a místo konání:
12.3.2014 HOSTINEC U Hlaváčků, Dr. E Beneše 44, 257 51 Bystřice, okres Benešov

Přílohy
pozvanka-1203014-bystrice.doc

CZ EN